Selecciona un tema:

  • Presión

  • Densidad

  • Presión hidrostática

  • Principio de Pascal

  • Principio de Arquímedes

Principio de Arquímedes 2

Selecciona nuevo tema ›

Principio de Arquímedes 2

Identifica un líquido observando qué sólidos se hunden o flotan en él.

Ver en pantalla completa